Ange IMEI

Välkommen till tjänsteportalen

  1. Ange IMEI
    IMEI nummer
Tips!
Många fel kan du själv avhjälpa genom att återställa telefonens minne. Säkerställ även att senaste tillgängliga mjukvara är installerad.

Kontrollera alltid detta innan du registerar ett ärende.


Så fort du registrerat ditt ärende kommer vi behandla det och skicka ut en utbytesenhet till dig. Medföljande utbytesenheten bifogas en instruktion för hur du skickar tillbaka din defekta enhet till oss.

Ange ditt IMEI nummer för att registrera ett ärende
Vad är IMEI?
Enhetens unika serienummer och är 15 siffror långt, man kan få fram det genom att slå *#06# på enheten. Startar den inte går det vanligtvis att finna på enhetens baksida under batteriet.
På iPhone 5/6 står det på enhetens baksida och iPhone 4/4s har det skrivet på simkortsläsaren.

Har du problem med att registrera ditt ärende, vänligen kontakta kundtjänst och beskriv problemet, vänligen skriv vilket IMEI ni försöker registrera.

GDPR & Hantering av persondata